افسانه سیزیف، چرخه بی‌پایان رنج و امید ناشی از ساختن

افسانه سیزیف نام یکی از مقالات فلسفی آلبر کامو است که در سال ۱۹۴۲ منتشر شد. مقاله در خلال جنگ جهانی دوم و در روزگار سیاهی پر از رنج و تباهی نوشته شد. سیاهی روزگار کامو، فلسفه پوچ گرایانه و بارقه‌های ایده‌های اگزیستانسیالیسم را در آثار او به نمایش می‌گذارد. سنگدلی وحشیانه جنگ و استعمار، […]

هویت حرفه‌ای در اینترنت، ارائه‌ای در همایش آینده بهتر (ویدیو)

مهر ماه سال ۱۳۹۵ در همایش آموزشی آینده بهتر با عنوان «هویت حرفه‌ای در اینترنت» ارائه‌ای داشتم که متن آنرا در اینجا می‌آورم. نفوذ اینترنت در ابعاد گسترده زندگی ما انکار نشدنی است و بخش های مختلفی از زندگی شخصی و حرفه‌ای ما را تحت تاثیر قرار داده است. اینترنت ابزاری ارتباطی است که نحوه […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top